Mạo từ là gì? Sử dụng mạo từ A, An, The trong Tiếng Anh

By   Administrator    17/10/2019

Mạo từ trong tiếng Anh là gì? Cùng tìm hiểu về khái niệm và cách sử dụng mạo từ qua bài viết sau đây cùng Hocngoaingu123.com.

Trong ngôn ngữ Việt của chúng ta chia thành danh từ, tính từ, động từ, đại từ, trạng từ… thì ngôn ngữ Anh cũng vậy, cũng chia thành nhiều loại từ khác nhau như danh từ, tính từ, động từ, trạng từ, giới từ, đại từ…và mạo từ. Nghe đến mạo từ có vẻ lạ lẫm nhưng chúng ta lại dùng chúng vô cùng phổ biến.

Mạo từ trong tiếng Anh là gì?

Mạo từ là gì?

Mạo từ là từ đứng trước danh từ, chỉ ra được danh từ ấy đang nói đến một đối tượng không xác định hay xác định.

Tham khảo thêm: Phó từ trong tiếng Anh là gì?

Các loại mạo từ:

Mạo từ bao gồm 3 từ: a, an, the.

Trong đó: 

 • A, an là mạo từ bất định

 • The là mạo từ xác định

Xem thêm:

Cách dùng mạo từ:

Đối với mạo từ the:

 • Bạn muốn nói đến các danh từ duy nhất: the moon, the star, the sun, the earth, the sea…

 • Dung cho những danh từ chỉ tên riêng: the Huong pagoda, the Rong bridge, the Han bridge, the May Trang…

 • Mạo từ đứng trước danh từ chỉ tên tổ chức, nhiều bang: the United Kingdom, the USA, The United States the Asian…

 • Dùng chỉ quốc tịch: the Japanese, the Vietnamese, the Russian, the Spanish…

 • Dung khi bạn muốn nhắc lại sự vật, sự việc đó lần 2: I have a shirt. The shirt is black color.

 • Mạo từ đứng sau tính từ để trở thành danh từ: the rich, the young, the old, the ill...

 • Sử dụng trong so sánh nhất hoặc chỉ thứ tự: the first, the second, the third, the best, the most…

           Đối với a, an:

 • Có ý nghĩa chỉ “một” vật gì đó: a pencil, an umbrella, an ice-cream, a book…

 • Chỉ sự việc sự vật mà bạn nhắc đến lần đầu tiên: I have a ball

I have an eraser

 • Dùng khi bạn muốn nói đến nghề nghiệp: I am a student

I am an engineer

 • Sử dụng trong câu cảm thán: What a handsome boy!

What a big garden!

 • Sử dụng với từ/cụm từ chỉ lượng: a part of, a few, a little, a million...

 • Lưu ý: “an” dùng với các từ mà mà bắt đầu bằng các nguyên âm: a,i,o,u,e.

           Những trường hợp sẽ không dùng mạo từ:

 • Danh từ chỉ tên nước: I love Viet Nam

I have gone Singapore

 • Chỉ thị xã, huyện, thành phố: I live in Ha Noi capital

I was born Ho Chi Minh.

 • Chỉ nhà ga, sân bay, đường phố…: I go to Noi Bai airport

My address is Tran Phu street

 • Sử dụng để nói về ngô ngữ: I can speak Chinese

My friend can speak Japanese.

Một lưu ý nhỏ: Mạo từ không phải là một loại từ riêng rẻ, chúng có thể được xem là một bộ phận của tính từ nhằm để bổ nghĩa cho danh từ.

Tham khảo thêm: Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh và phân dạng

Mạo từ là gì? Cách sử dụng mạo từ A, An, The trong Tiếng Anh

Để sử dụng được thông thạo hơn, dưới đây sẽ là một số bài tập ví dụ để bạn nhận biết rõ về cách dùng mạo từ:

 1. Do you have ..... (a /an /the) apple.

 2. I bought …. (a /an /the) car.

 3. I have lived in ….. (a /an /the) USA.

 4. Peter is …..(a /an /the) rich

 5. What ….. (a /an /the) nice hat!

 6. Have you ever gone to ….. (a /an /the/O) France

 7. I have ….. (a/ an/ the) picture. ….. (a /an/ the) picture is on ….. (a /an /the) light blue wall.

 8. My company’s address is ….. (a /an /the/O) in Le Duan street.

 9. I have ….. (a /an /the) cat…… (a /an /the/O) mouse was caught by ….. (a /an /the/O) cat.

 10. What do you think about Da Nang?

I love ….. (a /an /the/O) city and people there.

 1. I want to buy ….. (a /an /the/O) T-shirt. Which Mary bought yesterday.

 2. David is ….. (a /an /the/O) British.

 3. My mother is ….. (a /an /the/O) doctor.

 4. I need ….. (a /an /the) little salt.

 5. My brother can’t speak ….. (a /an /the/O) Chinese.

 6. My friend live in….. (a /an /the/O) Korea.

 7. I often play football twice ….. (a /an /the) week.

 8. Nam is ….. (a /an /the/O)  tallest

 9. If you don’t go ….. ( a /an /the) way, I will call ….. (a /an /the) police.

 10. I am ….. (a /an /the) second person come here after her.

 11. ….. (a /an /the) earth is smaller than ….. (a /an /the) sun

 12. About ….. (a /an /the) come here and take part in ….. (a /an /the) protests

 13. She is ….. (a /an /the) intelligent person.

 14. I get up late about half ….. (a /an /the) hour

 15. I have missed ….. (a /an /the) train which I booked yesterday.

 16. His daughter just has bought him ….. (a /an /the) car. Tomorrow, he will go to visit her by ….. (a /an /the) car.

 17. ….. (a /an /the) internet is more and more popular around ….. (a/ an/ the) word.

Trên đây là thông tin, cách dùng cũng như một số bài tập bạn có thể tham khảo để giúp bản thân hiểu hơn về mạo từ qua đó nâng cao được trình độ tiếng Anh của mình. Hocngoaingu123.com​ chúc các bạn thành công!

Một trong những kiến thức không thể bỏ qua đó là cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh bao gồm on, in, under, at vv... Nếu bạn còn gặp khó khăn với vấn đề này hãy đọc bài viết này!

5/5 (2 bình chọn)

Bài viết liên quan

Nội dung ngữ pháp Tiếng anh cơ bản bạn cần nên biết

Nắm vững kiến thức ngữ pháp trong tiếng anh là điều vô cùng quan trọng. Vậy những phần ngữ pháp tiếng anh cơ bản nào mà chúng ta cần trang bị cho mình

Tìm hiểu một số quy tắc trọng âm cơ bản trong tiếng Anh

Trọng âm trong tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp chúng ta nói được như người bản ngữ. Hãy cùng tìm hiểu một số quy tắc trọng âm cơ bản.

Các cách sử dụng của cấu trúc “as … as” trong Tiếng Anh

Cấu trúc “as … as” sử dụng trong so sánh ngang. Cấu trúc “as as” là cấu trúc rất hay được sử dụng trong tiếng Anh, nhất là trong cách nói so sánh.