Tìm hiểu một số quy tắc trọng âm cơ bản trong tiếng Anh

By   Administrator    30/12/2019

Trọng âm trong tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp chúng ta nói được như người bản ngữ. Hãy cùng tìm hiểu một số quy tắc trọng âm cơ bản.

Trọng âm trong tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp chúng ta nói được như người bản ngữ. Hãy cùng tìm hiểu một số quy tắc trọng âm cơ bản để học tiếng Anh tốt hơn nhé.

Quy tắc trọng âm đối với động từ

Quy tắc trọng âm đối với động từ 

- Với động từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

+ Begin (bắt đầu): Trọng âm rơi vào âm tiết “gin”- beGIN.

+ Decide (quyết định): Chúng ta nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai là deCIDE.

+ Import (nhập khẩu): tương tự chúng ta có imPORT.

- Với động từ có hai âm tiết mà kết thúc là một nguyên âm ngắn và không nhiều hơn một phụ âm thì ta nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

+ Open (mở): đọc là Open

+ Travel (đi du lịch): đọc là TRAvel. 

+ Enter (đi vào): đọc là ENter.

- Đối với động từ có ba âm tiết, nếu kết thúc là một nguyên âm ngắn như /er/, /or/, thì ta nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: + Determine (giải thích, định nghĩa): chúng ta nhấn trọng âm vào /ter/- deTERmine.

+ Encounter (đối mặt, gặp phải): có đuôi /er/ là đuôi phụ âm ngắn nên ta nhấn trọng âm như sau enCOUNter.

+ Tương tự với Remember (nhớ): chúng ta đọc reMEMber.

- Với động từ có hai âm tiết mà kết thúc là âm /ow/ thì trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu.

Ví dụ: + Borrow (mượn): trọng âm rơi vào từ “Bo” đọc là BOrrow

+ Follow (theo dõi): đọc là FOllow. 

- Với động từ có ba âm tiết mà kết thúc là nguyên âm dài hoặc nhiều hơn một phụ âm thì nhấn trọng âm vào âm tiết đầu.

Ví dụ: + Exercise (luyện tập): đọc là EXercise.

+ Indicate (chỉ ra): đọc là INdicate

+ Illustrate (chỉ ra): đọc là ILLUstrate

- Với động từ ghép, là từ được tạo thành bởi hai động từ có nghĩa, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: + Understand (hiểu): đọc là underSTAND

+ Underflow (chảy tràn): đọc là underFLOW.

Tham khảo thêm: Thế nào là trọng âm trong tiếng Anh

Quy tắc trọng âm đối với danh từ và tính từ

- Danh từ và tính từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: +Table (cái bàn): đọc nhấn vào âm tiết đầu tiên TAble.

+ Happy (hạnh phúc): đọc là HAppy.

+ Clever (khéo léo): đọc là CLEver.

- Với những từ tận cùng là đuôi –ic, -sion, -tion, thì trọng âm rơi vào âm liền trước nó.

Ví dụ: + Confession (hội nghị): đọc là conFESsion.

+ Photographic (mang tính nhiếp ảnh): đọc nhấn như sau photoGRAphic.

+ Suggestion (gợi ý): nhấn vào âm GES, đọc là sugGEStion.

Ngoại lệ: Television: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất TElevision.

- Với từ có đuôi –ce, -cy, -ty, -phy, -gy, -ical thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới trở nên.

Ví dụ: + Geography (địa lí): đọc là geOgraphy.

+ Importance (tầm quan trọng): đọc là imPORtance

+ Biology (Sinh học): đọc là biOlogy.

+ Critical (phê phán): đọc là CRItical.

- Đối với các danh từ ghép, ghép giữa hai từ có nghĩa để tạo ra một từ mới thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

Ví dụ: + Greenhouse là từ ghép giữa từ “green” và từ “house”, chúng ta đọc GREENhouse.

- Với các tính từ ghép, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: + Old-Fashioned (lỗi thời): chúng ta đọc old-FASHion

Tham khảo thêm: Cách sử dụng những danh từ tiếng Anh thông dụng

Một số lưu ý

- Một số phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu như –able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.

Ví dụ: + Entertainment (giải trí): đọc là enterTAINment

+ Knowledgeable (mang tính hiểu biết): trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên KNOWledgeable

+ Agreement (đồng ý): đọc là agREEment

+ Poisonous (ngộ độc): đọc là POIsonous

+ Exciting (hưng phấn): đọc là exCIting

- Một số phụ tố mà bản thân nó nhận trọng âm –ain, -ee, -ese, -ique, -ette, -esque, -eer, -ality, -oo, -oon, -mental.

Ví dụ: + Environmental (môi trường): chúng ta nhấn trọng âm như sau environMENtal.

+ Entertain (giải trí): đọc là enterTAIN.

+ Trainee (người đào tạo): đọc là traiNEE.

+ Unique (cá biệt): đọc là uNIQUE.

+ Personality (tính cách): đọc là persoNALITY.

+ Bamboo (cây tre): đọc là bamBOO.

Tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều ngoại lệ như: COffe, comMITtee, ENgine.

Việc xác định đúng trọng âm của từ và đọc nó lên một cách chính xác là một việc không hề dễ dàng. Bởi vì trọng âm có rất nhiều quy tắc và thường thay đổi linh hoạt. Vì vậy, cách tốt nhất để bạn có thể nhớ được hết những quy tắc đó là bạn phải luyện tập và thực hành thật nhiều. 

Tìm hiểu thêm: Tổng hợp các quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Hy vọng bài viết trên, hocngoaingu123.com đã giúp ích cho các bạn trong việc nắm được quy tắc đánh trọng âm của những dạng từ cơ bản, danh từ, tính từ, động từ. Chúc các bạn học tiếng Anh tốt!

Đọc thêm:

5/5 (2 bình chọn)

Bài viết liên quan

Nội dung ngữ pháp Tiếng anh cơ bản bạn cần nên biết

Nắm vững kiến thức ngữ pháp trong tiếng anh là điều vô cùng quan trọng. Vậy những phần ngữ pháp tiếng anh cơ bản nào mà chúng ta cần trang bị cho mình

Các cách sử dụng của cấu trúc “as … as” trong Tiếng Anh

Cấu trúc “as … as” sử dụng trong so sánh ngang. Cấu trúc “as as” là cấu trúc rất hay được sử dụng trong tiếng Anh, nhất là trong cách nói so sánh. 

Cách sử dụng "Used to" và "Be/Get used to Ving" hiệu quả

“used to V” và “be/get used to Ving” là 2 cụm từ hay được sử dụng nhưng không phải ai cũng biết nghĩa của chúng là gì và cách sử dụng như thế nào.